SITUASJON MÅL INNHOLD/METODER
Levering * barn og foreldre skal føle seg velkommen

* utveksling av informasjon

* vi lager en god rutine rundt avskjeden, går til vinduet og vinker

* ta imot i garderoben, hilse på hverandre og ta imot beskjeder

* dersom frokosten er i gang er det fint om barnet blir fulgt inn på avdeling og at avskjeden tas ved bordet

Måltider * å tilfredsstille barnas behov for mat og drikke

* sosialt samvær, humor og glede

* å lære bordskikk:

– de eldste barna skal spørre og svare på en akseptabel måte

– de voksne sier for de minste det som forventes at de skal si, Feks «takk for maten»

– barna skal lære å hjelpe hverandre

– sitte rolig ved bordet

– lære å lytte til hverandre

– selvstendighetstrening(spise selv, bruke bestikk, forsyne seg)

– barna skal lære å kjenne på egne behov, feks at de er mette

– språkutvikling/begrepstrening

* frokost, lunsj, ettermiddagsmåltid

* faste plasser ved bordet da dette gir ro og trygghet

* dekke bordet, barna hjelper til

* barna forsyner seg selv med hjelp/veiledning av de voksne, spiser med bestikk, sender mat til hverandre og venter på tur

* barn og voksne samtaler

* takke for maten/synge takkesang

* barnas signaler og meninger skal møtes med respekt av de voksne

* de voksne skal sitte ved bordet, være tilgjengelige

* vi tar oss god tid

Stell * innlæring av praktiske ferdigheter

* renslighet

* en-til-en kontakt, omsorg, nærhet

*kroppsbevissthet og begrepstrening

* hjelpe/minne barna på toalettbesøk

* vaske hender før mat og etter toalettbesøk

* vi tar oss god tid sammen med hvert enkelt barn, setter ord på det vi gjør, og barnas kroppsdeler

Garderobe-

situasjonen

* selvstendighetstrening, omsorg og nærhet

* begrepstrening

* lære å kjenne på egne behov, se sammenhenger

* gi barnet plass og tid i garderoben og på badet

* trene på å ta av og på klær(hjelp/veiledning fra voksne)

* samtale om hvilke plagg man har på hvilke kroppsdeler etc

* barna kan til en viss grad være med på å  bestemme hva de skal ha på seg

Utelek/turer * bli kjent og trygg på utemiljøet(utelekeplass, nærmiljø, skogen)

* gi muligheter for allsidig lek og motorisk utfoldelse, førstehåndserfaringer

* lære seg å være ute i all slags vær

* bli kjent med hverandre, både voksne og barn

* vi skal være mye ute hver dag og gå mye på tur

* fast turdag

* ha tid til å stoppe opp og se på det som barna er opptatt av

* de voksne skal hjelpe/støtte barna i utforskingen, hjelpe dem med å komme i gang med og opprettholde leker

Søvn/hvile * dekke det individuelle behovet for søvn og hvile

* ha et behagelig avbrekk i en travel hverdag

Faste soveplasser m/smokk, kosedyr og lignende

* barna skal være mette, tørre og rene

* faste ritualer før barna legger seg

Samlingsstund * lære navnene til hverandre, gruppefellesskap

* ta opp ting/emner barna er opptatt av

* kulturformidling, humor og glede

* lytte til og dele opplevelser med hverandre

*øve seg på å snakke høyt

* innholdet, formen og lengden tilpasses et nivå som passer barna

* språktrening

* lære forskjellige sanger og leker

* la barna fortelle om ting de er opptatt av

Aktiviteter * barna skal få utfordringer og varierte aktivitetsmuligheter som står i forhold til utvikling og alder

* barna skal utvikle seg både grov- og finmotorisk

* barna skal bruke og utvikle alle sansene gjennom varierte aktiviteter

* språk- og begrepsutvikling

* utvikle fellesskapsfølelse, humor og glede

* dele barnegruppen i mindre grupper

* ta utgangspunkt i de ulike fagområdene

Lek * leken skal være lystbetont og en glede i seg selv

* utvikle evnen til rolletaking og fantasi

* utvikle lekekompetanse, velge lekeaktivitet ut fra eget ønske og behov

* gå fra parallell- til samlek

* vennskap

* språklig, sosial og emosjonell utvikling

* avsette mye tid til frilek

* aktive voksne

* legge til rette for god og variert lek ved å sette av tid, dele i grupper og ha rekvisitter tilgjengelig

* tilrettelagt lek som konstruksjonslek, sangleker, regelleker, spill, tegning, maling, modellering, bevegelse, vannlek osv

* støtte barnas initiativer til lek og hjelpe dem videre dersom det stagnerer

Henting * god avslutning på dagen

* utveksle informasjon

* bli med i garderoben hvis det lar seg gjøre

* snakke litt om dagen som har gått, hva har skjedd?, evt episoder

* si «ha det bra» til hverandre