August

ALDER TEMA VERDIER FAGOMRÅDER VURDERING
Tilvenning Trygghet * Nærmiljø og samfunn
0-3Mål: Klare å si ha det uten å gråte Søke voksne Lære navn på hverandre Samtale med barnaTa bilder fra steder vi besøker
3-6Mål: Komme inn i rutiner Tørre å si fra – både positive og negative ting. Lære navn på nærområder vi besøker

September

ALDER TEMA VERDIER FAGOMRÅDER VURDERING
Meg selv og de andre Ansvar * Kropp, bevegelse, helse* Etikk, religion, filosofi
0-3Mål: Vite navn på kroppsdeler/peke Kunne legge ting på plass når de får beskjed. Håndvask før mat/etter toalettbesøk.Få vite at de ikke skal klype eller slå.
3-6Mål: Vite hva de heter og hvor de bor/alder.Navn på foreldre.Bli kjent med andre kulturer. Rydde etter seg selv og andre.Henge opp klærne etter seg. Vite forskjell på sunn/usunn mat.Prøve å løse konflikter på egen hånd. Klippe/lime

Oktober

ALDER TEMA VERDIER FAGOMRÅDER VURDERING
Høsten Respekt * Natur, miljø, teknikk* Antall, rom, form
0-3Mål: Se forskjell på blader, og hva som skjer ute i naturen Ikke kaste søppel.Ikke drepe småkryp Se forskjell på mark, edderkopp, maur, fluer – antall bein/vinger,likheter/ulikheter Lage pekebøker
3-6Mål: Ikke knekke greiner.La blomster stå.Rydde i naturen. Kunne navn på 3 trær i nærmiljøet – telle og sortere, finne former og mønstre.

November

ALDER TEMA VERDIER FAGOMRÅDER VURDERING
Prosjekt: universet Samhold * Kommunikasjon, språk, tekst* Kunst, kultur, kreativitet
0-3Mål: Forskjell på sol og måne Lage universet
3-6Mål: Lære navn på jorda.Sola og månen – funksjoner Erfare at man klarer mer når man er flere. Forskjell på månen i ny og ne.1 sol, flere måner.

Desember

ALDER TEMA VERDIER FAGOMRÅDER VURDERING
Jul Hjelpsomhet * Etikk, religion, filosofi* Kunst, kultur, kreativitet
0-3Mål: Sende ting ved bordet.Legge ting på plass når de får beskjed. Lære et julevers Vise film/forestilling
3-6Mål: Få kjennskap til hvorfor vi feirer jul Dele med de som ikke har.Hjelpe uten å bli spurt. Hjelpe til å løse konflikter.Være med på å lage juleforestilling.

Januar

ALDER TEMA VERDIER FAGOMRÅDER VURDERING
Vinter Takknemlighet * Natur, miljø, teknikk* Antall, rom, form
0-3Mål: Oppleve gleden og utfordringen ved vinteren Leke noe uansett årstid Se at snø blir til vann når det er varmtLære navn på dompap BilderLage fuglemat
3-6Mål: Få kjennskap til hvorfor det blir vinter. Se at snø blir til vannSe at vann blir til isLære 2-3 fuglenavn

Februar

ALDER TEMA VERDIER FAGOMRÅDER VURDERING
Prosjekt: Sjørøvere Åndsfrihet * Kropp, bevegelse, helse* Kunst, kultur, kreativitet
0-3Mål: Gjøre bevegelser til sanger og versLage kikkert og flagg Vise film/forestilling
3-6Mål: Bli bevissteStå for det du gjør – ikke skylde på andre Vise følelser gjennom kroppsspråkLage kikkert og flagg

Mars

ALDER TEMA VERDIER FAGOMRÅDER VURDERING
Yrker Likeverd * Nærmiljø, samfunn* Etikk, religion, filosofi
0-3Mål: Få kjennskap til yrker de har erfaring med Alle leker kan lekes med av alleSmå og store bestemmer like mye ”Lære” fakta om 2-3 yrker Lage bøkerTa bilderSamtale/intervju
3-6Mål: Få kjennskap til foreldrenes yrker Du kan bli det du vil!Hvorfor – tenke selv

April

ALDER TEMA VERDIER FAGOMRÅDER VURDERING
Våren Nestekjærlighet *Kommunikasjon, språk, tekst*Nærmiljø og samfunn
0-3Mål: Se forskjell på blader og hva om skjer ute i naturen. Øve på å trøste andre som er lei seg. Presse blader.Så sukkererter.Lage kort til skoleelevene som har lesestund.
3-6Mål: Vise at de kan trøste andre som er lei seg. Bruke ord til å vise nestekjærlighet.

Mai

ALDER TEMA VERDIER FAGOMRÅDER VURDERING
Sosial kompetanse/ 17.mai Tilgivelse *Etikk, religion, filosofi*Kommunikasjon, språk, tekst
0-3Mål: Få hjelp til å ta kontakt med de andre barna på riktig måte Lage fortelling sammen med barna
3-6Mål: Selvkontroll Lære å avslutte når noen har sagt unnskyld. Se forskjellige måter å feire nasjonaldagen på.

Juni

ALDER TEMA VERDIER FAGOMRÅDER VURDERING
Sommer Høflighet *Antall, rom, form*Natur, miljø, teknikk
0-3Mål: Se forskjell på sommer- og vintertøy. Si takk Lære stor – liten Lage bilder av skjell.Ta bilder på stranda.Lage blomsterbilde
3-6Mål: Lære navn på insekter.Lære om vær og vind – påkledning. Si takk. Spørre når man vil ha noe. Se forskjell på skjell – form, mønstre.