Torderød barnehage en liten barnehage med fokus på lek, verdier og sosialkompetanse

  • Pedagoger i småbarnehager bruker mer tid pr barn enn i store barnehager.

  • Liten barnehage hvor barnet ditt blir sett.

  • Gode opphold- og lekearealer inne og ute.

  • De store har mulighet til å bruke skolens uteareal også.

  • Trygge og stabile voksne.

«Ingen kvalitetsindikator er viktigere for små barn enn at de har gode og nære relasjoner til de voksne.»

May- Britt Drugli, førsteamanuensis

Trygghet

Kompetente voksne

Omsorg

Trivsel

Utvikling

Relasjonskompetanse

Vi mener at ved å utvikle ansatte til å bli gode relasjonsarbeidere er vi med på:

1.            Å styrke barns selvfølelse.

2.            Å fremme en holdning hvor barn og voksne møter hverandre med respekt.