Rammeplanen sier:
”Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuell skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.”

TID TILTAK ANSVAR
August * Barnehage og skole utveksler aktivitetsplaner Barnehager og skoler
September * Hospitering – førskolelærer til skolen for å observere/bli kjent med skolens praksis Skolen
Oktober * Foreldremøte for 5 åringer. Info om gruppa og opplegget for overgangen til skole/SFO 

* Felles aktivitet barnehage/skole (tur, samling e.l)

Barnehagen 

 

Skolen inviterer

November 

 

 

 

 

 

* Samtale med foresatte til skolestartereDer vil vi ta opp følgende temaer:

  • Barnets ressurser i møte med skolen
  • Barnets samspill med andre
  • Selvstendighet og praktiske ferdigheter
  • Motorikk
  • Konsentrasjon
  • Språk og begreper
  • Hva skal vi øve på mot skolestart?
  • Spesielle bekymringer i forbindelse med skolestart
  • Ved behov – avtale møte mellom foreldre, skolen og barnehagen
Barnehagen
Januar * Innskrivning Skolen
Februar * Avtale besøksdatoer for skolestartere 

* Overgangssamtaler der dette er avtalt på foreldresamtalen i barnehagen

Barnehagen tar kontakt med skolenEtter avtale
Mars * Skjema ”Hei, dette er meg” ferdigstilles.* Faddere til kommende 1.trinnselever besøker barnehagen BarnehagenSkolen tar kontakt
April * Kommende førstetrinnslærer inn i barnehagen.* Kommende skolestartere besøker skole og SFO Skolen tar kontaktSkolen
Mai * Bli-kjent-dager skole og SFOEvt utfylling av skjema ”dette er mitt barn”.

* Foreldremøte om skole og SFO etter bli-kjent-dagen.

Skolen 

Skolen

Juni * Skolestarterne inviteres til eventuell aktivitet på skolen. Skolen