Bygger stort hus

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og vi ønsker et nært og åpent samarbeid. Et godt samarbeid mellom personalet og foreldrene er det beste utgangspunkt for arbeidet med barna. Det er viktig at foreldrene føler seg hjemme i barnehagen, og er trygge på at barna har et godt sted å være og at de blir best mulig tatt vare på når det gjelder fysiske og psykiske behov.

Uformelt samarbeid er den daglige kontakte i bringe-/hentesituasjonene, samt ved foreldrekaffe/frokost, temakvelder og dugnader

Formelt samarbeid er foreldremøter som vil bli holdt 2 ganger i året og foreldresamtaler som avholdes 2 ganger i året.

I lov om barnehager § 4 foreldreråd og samarbeidsutvalg står det at:

» For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.»

Mål for samarbeidet:

* foreldrene skal føle seg trygge på at barna har det godt i barnehagen

* foreldrene skal ha tillit til personalet

* relasjonen mellom og foreldre skal være preget av den gode dialog

* barnehagen skal være lyttende til foreldrenes forventninger og ønsker