VI HAR LEDIGE PLASSER

Torderød barnehage er en liten barnehage der vi har tid til hvert enkelt barn.

Vi har egen gymsal, skolekjøkken og har Torderødparken som nærmeste nabo.

Akkurat nå har vi ledige plasser til noen veldig heldige barn.

Vil du søke plass, eller har spørsmål om barnehagen, ta kontakt med leder, Maria Susanne Erichsen på tlf. 48 47 90 03.

Se video med lyd.

LEK

LEK er barns primære arena for å uttrykke seg. God selvfølelse, kompetanse, mestring og sosiale ferdigheter, er noen av gevinstene i lek.

VERDIER

VERDIER er med på å gi mening og innhold. De er også med på å gi retning og føring på de valgene vi tar. I et samfunn med rask omstillingstakt, er verdier et bestandig element som kan være med på å gi en forankring.

SOSIAL KOMPETANSE

SOSIAL KOMPETANSE gjør det mulig for barnet å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Det involverer samarbeid, ansvar, empati, selvkontroll, positiv selvhevdelse, lek, glede og humor.