SU:

1 representant for foresatte med vara

1 representant for ansatte med vara

1 representant for eier

Samarbeidsutvalget skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med og drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

FU:

Alle foreldrene i barnehagen er med i foreldreutvalget, og kan derfor ta opp saker i SU gjennom de valgte representantene.