PRISLISTE TORDERØD BARNEHAGE 2019

Vedtatt av Moss bystyre desember 2018

Type plass Fra januar til og med juli 2019 Fra august til og med desember 2019 Tillegg for kost
Full plass

 

Kr 2990 Kr 3040 315
Halv plass

 

Kr 2000 Kr 2020 160

 

Det er 11 betalingsterminer i ett barnehageår som går fra 15.august det ene året til 14.august neste år. Juli er betalingsfri måned.


Søskenmoderasjon:

Eldste barn gir full pris.

Det gis 30% moderasjon for barn nr 2.

Det gis 50% moderasjon for barn nr 3 eller flere.

 

Redusert foreldrebetaling:

For perioden 01.08.19-31.12.19: Dersom husstandens samlede inntekt er under 557 333 har du rett til redusert foreldrebetaling. I tillegg har du rett til 20 timers gratis oppholdstid dersom barnet er 2, 3 eller 4 år og inntekten er lavere enn 548 500.

 

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid på www.moss.kommune.no