Plasstype Pris Kostpris
100% – heldagsplass kr. 3000 kr. 490
Søskenmoderasjon* Se under kr. 490

 

*Søskenmoderasjon

Eldste barn betaler full pris.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to.

Det gis 50% søskenmoderasjon for barn nummer tre og flere.

Moss kommune og private barnehager følger vedtatt makspris i barnehagene.

Prisene gjelder fra 1. januar 2024 med ny makspris på 2000 kr fra 1. august.