Plasstype
Pris
Kostpris
100% – heldagsplass 3315,- 350,-
90% – 4/5 dager pr. uke 3183,- 315,-
80% – 4 dager pr. uke 2952,- 305,-
70% – 3/4 dager pr. uke 3620,- 265,-
60 % – 3 dager pr. uke 2289,- 215,-
50% – 2/3 dager pr. uke 1957,- 183,-
40% – 2 dager pr. uke 1626,- 155,-
Kjøp av ekstra dag, pr. dag 300,-
Søskenmoderasjon 30% barn 1 50% barn 2 eller flere

Moss kommune følger vedtatt makspris i barnehagene. Prisene gjelder fra 01.01.2022.

Fra 1. aug. 2022 er makspris 3050 kr.

Søskenmoderasjon

Eldste barn betaler full pris.
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to
Det gis 50% søskenmoderasjon for barn nummer tre og flere.