PRISLISTE TORDERØD BARNEHAGE 2021

Kilde: Moss kommune

Plasstype Pris Kostpris
100% – heldagsplass 3230,- 340,-
90% – 4/5 dager pr. uke 3107,- 305,-
80% – 4 dager pr. uke 2884,- 275,-
70% – 3/4 dager pr. uke 2564,- 240,-
60 % – 3 dager pr. uke 2238,- 205,-
50% – 2/3 dager pr. uke 1955,- 175,-
40% – 2 dager pr. uke 1592,- 150,-
Kjøp av ekstra dag, pr. dag 300,-

Det er 11 betalingsterminer i ett barnehageår som går fra 15.august det ene året til 14.august neste år. Juli er betalingsfri måned.


Søskenmoderasjon:

Eldste barn gir full pris.

Det gis 30% moderasjon for barn nr 2.

Det gis 50% moderasjon for barn nr 3 eller flere.

 

Redusert foreldrebetaling:

For perioden 01.08.19-31.12.19: Dersom husstandens samlede inntekt er under 557 333 har du rett til redusert foreldrebetaling. I tillegg har du rett til 20 timers gratis oppholdstid dersom barnet er 2, 3 eller 4 år og inntekten er lavere enn 548 500.

 

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid på www.moss.kommune.no