Sandkassen er morsom.
Her bruker barna mye fantasi og eksperimenterer med gjenstander og bygging med ulikt konstruksjonsmateriale.
#barnehage #barnehagelivet #barnehageideer
...

Deilig omelett og rundstykker til lunsj i dag 🥚🍳🥖
#omelett #barnehagemat #barnehagelivet #matinspirasjon #sunnmat #matglede
...

Nærmiljø🍁#jeløykirke
Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blandt annet
utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt
...

Onsdager - kropp, bevegelse og helse står i fokus. ...

FN dagen 24. oktober ...

Et barn er som en sommerfugl i vinden
Noen kan fly høyere enn andre
Men alle flyr så godt de kan
Hvorfor sammenligne de med hverandre
Alle er forskjellige
Alle er spesielle
Alle er unike

#barnehage #barnehagelivet
...

Sortere💛🧡❤️💚💙

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna blant annet:
-Utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper.
-leker og eksperimenterer med tall, farge,mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
#barnehage #barnehagelivet #sortere #matematikk
...

Utelek i all slags vær ☔️🌧
Frisk luft i lungene er godt for meg og ungene!
#barnehage #barnehagelivet #ikkedårligværbaredårligklær
...

Månedens verdi: Hjelpsomhet.
"Det er mye fint som kan sies om gode mennesker. En vakker hederstittel er en hjelper."
...

Torderød barnehage sin nye logo og vårt slagord 😄 ...

📚Lesestund ute📚
«Lesing er for hjernen hva mosjon er for kroppen» - Joseph Addison
...