Åpningstid fra 07.00 – 17.00

Kjernetid fra 09.30 – 14.00