jente-forkjolet-snyter-nesaVurdering av barnet

Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i barnehagen sammen med andre barn? Hensikten med denne brosjyren er å gi informasjon som gjør det lettere for foreldre å svare på dette spørsmålet.

Barnehagen er til for barn og foreldre, men når barnet er sykt er det viktig å gå ut fra barnets behov. Et sykt og slapt barn vil ofte trenge et fang å sitte på. I en gruppe med barn er det stor aktivitet og mange barn som ønsker personalets oppmerksomhet. Ditt barn kan være i en barnegruppe når det er så opplagt at det orker å delta i de vanlige rutinene og aktivitetene ute og inne. Generelt kan man si at det er barnets allmenntilstand d.v.s. hvordan det sover, spiser og klarer å være med i leken som avgjør om det skal være hjemme eller ikke. Mange ganger kan et barn være aktivt hjemme, men orker likevel ikke å være med i leken i barnehagen. Som mor og far er du eksperten på ditt barn og kan gjøre den rette bedømmelsen på hjemmeplan. Personalet som daglig ser barnet i en gruppe, har til oppgave å bedømme om barnet klarer å være med i gruppefellesskapet eller ikke.

Det er viktig at du rådfører deg med personalet når du føler deg usikker.

Dersom foreldrene er klar over at det er alvorlig smittsom sykdom i barnas miljø utenfor barnehagen, plikter foreldrene å informerer barnehagen om dette.

Infeksjoner forårsaket av bakterier kan medføre at barnets helsetilstand blir mer påvirket enn ved virusinfeksjoner. Barnet kan behøve behandling med antibiotika. I disse tilfellene er det best at barnet er hjemme noen dager, dels p.g.a. den nedsatte allmenntilstanden, og dels fordi to dagers antibiotikabehandling  vanligvis gjør barnet smittefritt.

De fleste infeksjoner som barn har, forårsakes av virus. Virusinfeksjoner smitter som regel mest før og like etter at symptomene har oppstått. Ut fra smittefaren alene er det altså liten grunn til å holde barnet hjemme. Det som avgjør om barnet skal være hjemme eller ikke er barnets allmenntilstand.

  • Har barnet feber?
  • Sover barnet dårlig?
  • Er appetitten merkbart nedsatt?
  • Er barnet generelt slapt?
  • Kan barnet delta i barnehagens vanlige aktiviteter ute og inne?

Brennkopper er en bakteriell infeksjon med sår

Hjemme?

Barnet bør være hjemme hvis infeksjon er utbredd og behandles med antibiotika. Kan gå i barnehagen etter to dagers behandling dersom sårene har en tørr skorpe. Ved få og små brennkopper som er tildekket godt, kan barnet gå i barnehagen. [/wptabcontent]

Feber

Feber skyldes vanligvis en infeksjon forårsaket av virus eller bakterier. Som feber regnes temperatur over 37,5 om morgenen og 38 på kvelden. Et barn med feber bør være lett kledd, ikke oppholde seg i et for varmt rom, og få rikelig med drikke.

Hjemme?

Barn med feber skal være hjemme. Etter flere dagers feber bør barnet få en feberfri dag hjemme før det vender tilbake til barnehagen.

 

Hoste

En del barn får lett hoste i forbindelse med vanlig forkjølelse. Dersom barnet ikke virker sykt kan det gå i barnehagen som vanlig. Hoste kan for mange forverres ved fysisk aktivitet, og man bør derfor holde seg orientert om hvordan barnet greier dagen i barnehagen. Ved langvarig hoste bør barnet bedømmes av lege.

Hjemme?  

Et barn med hoste, men uten feber og med god allmenntilstand

kan være i barnehagen.

Hodelus

Hjemme?

Barnet kan vende tilbake i barnehagen så snart behandling er igangsatt

Mark (barnemark/spolmark) 

Hjemme?

Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling.

Omgangsyke/tarminfeksjon

Symtomene er diare` og/eller brekninger. Barnet kan tape mye væske og det er viktig å passe på at det drikker mye.

Viktig med intensivert håndvask og rengjøring.

Hjemme?

I det akutte stadiet/ved symptomer skal barnet være hjemme. Barn kan  komme i barnehagen igjen 48 timer etter symptomfrihet.

Norovirus/magetarminfeksjon

Symptomene er akutt innsettende kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diare. I tillegg opplever mange influensaliknende symptomer som slapphet, hodepine og muskel- og leddverk.

Viktig med intensivert håndvask og rengjøring.

Hjemme?

I det akutte stadiet/ved symptomer skal barnet være hjemme. Barn kan  komme i barnehagen igjen 48 timer etter symptomfrihet.

Skabb

Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt.

Vannkopper

Virusinfeksjon med små væskefylte blemmer. Disse kommer i ulike stadier. Ferske blemmer opptrer samtidig med inntørkede. Barn med utpreget kløe risikerer å få en bakteriell infeksjon der barnet klør seg.

Hjemme?

Ja, til alle blemmer er inntørket (tørr skorpe). Dette også av hensyn til barnet selv og faren for infeksjon.

Vondt ondt i halsen

Når man har vondt i halsen skyldes det infeksjon i svelget. Små barn kan ikke alltid fortelle at de har vondt i halsen. Tegn på halsinfeksjon kan være at barnet ikke vil spise, drikke eller har feber. I blant forekommer brekninger, magesmerter og noen sikler. Dersom barnet har vondt i halsen og i tillegg feber mer enn et par dager, kan det være spørsmål om en bakteriell infeksjon forårsaket av streptokokker. Du bør da oppsøke lege med barnet ditt. Streptokokker kan i blant  gi plagsomme epidemier blant barn, gi derfor personalet beskjed dersom barnet ditt har en slik infeksjon.

Hjemme?

Ved streptokokker skal barnet etter to dagers antibiotikakur være smittefri. Etter minst ett døgn på full penicillindose, kan barnet gå i barnehagen dersom det er feberfri og orker å delta i samværet med andre barn. Ved andre halsinfeksjoner avgjør allmenntilstanden.

Ørebetennelse

Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse.

Hjemme?

Barnet kan gå i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Øyeinfeksjon/Øyekatarr

Øyeinfeksjoner kan opptre i forbindelse med forkjølelse og gå over av seg selv på samme måte som forkjølelse gjør. Ofte er imidlertid infeksjonen smittsom og uttalt med mye puss/verk og det kan være nødvendig med øyedråper/øyesalve. Det er pusset som smitter og spesielt på småbarnsavdelinger sprer smitten seg raskt. Rødt øyeeple kan være tegn på at sykdommen er i ferd med å bryte ut.

Hjemme?

Ved mild til moderat øyekatarr kan barnet gå i barnehagen.

Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittehensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Barnet kan gå i barnehagen etter igangsatt behandling med øyedråper/salve. Barnets almenntilstand vil styre behovet for å være hjemme.

 

Brosjyren er utgitt av Moss Kommune

Det er tatt hensyn til Faglige råd fra Folkehelseinstituttet januar 2009 ”Barnehager og smittevern”
Brosjyren er godkjent av kommunelegen 18.02.2011
Viktig informasjon og retningslinjer finnes på NEL – Norsk elektronisk legehåndbok og folkehelseinstituttets maler.