null

SOSIALKOMPETANSE

SOSIAL KOMPETANSE

”Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, er en forutsetning for sosial mestring, og for å oppnå sosial akseptering eller etablere nære og personlige vennskap”   (Definisjon av Ogden 2009)

1.            SAMARBEID – å kunne samarbeide

Å kunne samarbeide er viktig bl.a i forhold til lek, og samarbeidet i denne sammenheng handler om enighet, gjensidighet og turtaking.

2.            ANSVAR – å ta ansvar

Å kunne ta ansvar er også en del  – å kunne forholde seg til regler, å kunne si hva man mener og hvilke behov man har, kunne delta i aktiviteter og oppgaver som blir gitt, kunne ha en viss oversikt over egne leker og klær.

3.            EMPATI

Å kunne sette seg inn i andres situasjon og handle ut fra det. Å kunne forstå at andre reagerer eller tenker annerledes enn en selv, men likevel kunne leve seg inn i det, anerkjenne det og handle ut fra det.

4.            SELVKONTROLL

Å kunne holde tilbake litt av seg selv i samspill med andre. Å kunne planlegge og vurdere egen adferd. Å kunne utsette egne ønsker og behov i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Å kunne takle konflikter. Å kunne tåle at andre har ønsker og behov som går på tvers av ens egne, og i blant fire på egne ønsker og krav.

5.            POSITIV SELVHEVDELSE

Å kunne hevde egne meninger, ta kontakt med andre, engasjere seg i lek og samtaler som er i gang og våge å stå imot gruppepress. Det betyr egentlig å kunne anvende den sosiale kompetansen man har i aktuelle situasjoner. Å ha en generell optimisme i forhold til at det de gjør vil bli akseptert og tatt godt i mot.

6.            LEK, GLEDE OG HUMOR

Lek er det viktigste i livet for barn! Evne til rollelek med andre blir derfor en forutsetning for å mestre det sosiale samspillet. Rolleleken gir barna mulighet til å bli kjent med seg selv og med andre, og erfaringer som fremmer deres sosiale kompetanse. Lek gir glede!